Bergen-Voss & Norheimsund-Voss — 06.06.2020

Bergen – Voss ENG

Oppførsel i feltet

HVA VI GJØR I FELTET

  • Hold blikket framover. Å snu seg medfører så godt som alltid en ufrivillig bevegelse i styret. Vingling i kjeden skal ikke forekomme. Her finner du årsaken til mange velt!
  • Stående sykling. Skal du stå og trå, så reis deg samtidig med at du har kraften på pedalen når den er på topp. Ellers risikerer du at sykelen din ruller bakover og skaper farlige situasjoner for de bak deg.

HVA VI IKKE GJØR I FELTET

  • Vi spytter ikke til alle kanter. Skal du spytte/snyte deg, så sikt på ditt eget forhjul, og kun deg selv tar imot det som måtte komme. Ta hensyn til vindforholdene.
  • Vi kjører ikke fra de andre i motbakkene.

SKAL VI BLI BEDRE MÅ VI HELE TIDEN LÆRE

  • Snakk sammen! Gi både positive og negative tilbakemeldinger. De andre i feltet vil ikke få anledning til å rette opp feil i sin kjøring uten at du tar ansvar for å gi tilbakemelding. Samtidig er det viktig å gi postitive tilbakemelding på kjøring som har positive konsekvenser for feltet sin kjøring, f.eks kjøring inn i bakkene, over bakketopper, fart i bakkene.

EN GOD RYTTER ER EN KONSENTRERT RYTTER

  • Det er svært viktig at du sykler forutsigbart. Hold en stø kurs, ikke vingle, hold et jevnt tråkk. Husk – jevnhet!
  • Prioriter sikkerhet – ikke ta sjanser. Et velt i feltet er garantert ingen smart måte å komme seg raskt fram på!