Bergen-Voss & Norheimsund-Voss — 06.06.2020

Bergen – Voss ENG

SponsorNytt: Frykt ikke – men skaff deg oversikt!

Frank_Bjoerndal11_Sparebanken_VestUkentlig kan man lese overskrifter i aviser og nettaviser om hvor tilsynelatende tragisk det kommer til å gå økonomisk med fremtidens pensjonister. Er det grunn til å frykte pensjonisttilværelsen?

– Nei, det er det absolutt ikke. Men når det er sagt så er vi i en brytningstid hvor det å ha klarhet i sin egen pensjon og ta grep om egen pensjon er svært viktig, sier regiondirektør i Sparebanken Vest i Bergen og ivrig syklist Frank Bjørndal.

Årsaken er den nye pensjonsreformen fra 2011. Stadig færre yrkesaktive skal finansiere pensjonene til flere eldre. Konsekvensene av reformen for personer født etter 1953 er at de i sterkere grad må ta høyde for at de må betale en større del av pensjonsutgiftene selv.

Fremtidens pensjonsutbetaling vil komme fra tre hold: Staten ved folketrygden, arbeidsgiver ved tjenestepensjon (innskudd- eller ytelsespensjon) og det man har av egen sparing. Utbetalingene fra Folketrygden vil krympe fra dagens nivå, og de vil krympe mest for dem som tjener mest.

– Det er i utgangspunktet ikke noe dramatisk ved dette. Tradisjonelt har pensjonister hatt lavere utgifter og skattesatser enn yrkesaktive. Utfordringene er at vi blir eldre og lever lenger. Vi forbruker mer og vi vil pensjonere oss tidigere. Da går ikke regnestykket nødvendigvis opp, sier Bjørndal.

Hans råd til alle er å begynne med å skaffe seg oversikt over hvilke pensjonsutbetalinger man ligger an til å få. Det er flere nettsteder som raskt kan gi deg en oversikt, herunder Sparebanken Vests eller Nav sin pensjonskalkulator. Det kan også være lurt å sette seg inn i hvilken type pensjonsordning du har på din nåværende arbeidsplass samt eventuelle fripoliser.

– Først når du har fått oversikt over dette, har du et tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere om, og i så fall hvilken, spareordning som er nødvendig og riktig for egen situasjon.

Hvilke spareordning som kan være aktuelt avhenger av både sparehorisont, risikovilje, ønsket avkastning og ønsket om fleksibel likviditet. Hvilke type pensjonisttilværelse du ønsker og drømmer om er også av betydning.

– Det er ingen fasitsvar her, kun noen allmenne råd: Er det 30 år til du blir pensjonist plasser pengene dine i produkter med høyere risiko (aksjefond og kombinasjonsfond). Er det kortere tid til du ønsker å trappe ned bør du gradvis redusere risikoen på pensjonssparingen (rentefond eller banksparing). Men det viktigste likevel hvis du ønsker å leve ut drømmene sine som pensjonist: SPAR, lyder det fra Bjørndal.

Artikkelen sponses av:Spv