Årsmøte for 2013

Årsmøte ble avholdt 18. november 2013 kl. 1900 – 2200 i rom A og B, Idrettens Hus, Brann Stadion.
Årsmøtedokumentene finner du her:
Bergen CK legger ikke budsjett og regnskap ut på nettet. Medlemmer finner Regnskap og Budsjett utlagt i klubblokalet.